Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

Lessen

Lessen In de talentengroep krijgen de leerlingen lessen, waarin o.a. de volgende vakken zijn opgenomen: Techniek; sociaal-emotioneel; presenteren; cultuur; natuurwetenschap en algemene ontwikkeling. Hierbij maken we o.a. gebruik van materiaal van Benjamin Bloom, die 6 niveaus van denken onderscheidt in: 1. Onthouden, begrijpen en toepassen, deze behoren tot de lagere orde denkvaardigheden.2. Analyseren, evalueren en creëren, deze behoren tot de hogere orde denkvaardigheden. Omdat in het reguliere onderwijs merendeels wordt gewerkt met de eerste drie denkniveaus, besteden we in de talentengroep juist extra aandacht aan de hogere orde denkvaardigheden. Daarom compacten we de lesstof en daarnaast verrijken we deze met open opdrachten met een hoog abstractieniveau die een beroep doen op creativiteit, zelfstandigheid en metacognitieve vaardigheden. Dit laatste heeft invloed op het vermogen om het eigen leerproces te reguleren, te reflecteren op het eigen handelen, een planning te kunnen maken en fouten kunnen herstellen.

Terug naar Leerplein...Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden