Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

Kant en klaar (plus)

'Kant en klaar' Leerlingen op mijn school krijgen een plusmap aangeboden als de reguliere lesstof voldoende en volledig wordt gemaakt, maar te weinig uitdaging biedt. In deze map staan opdrachten uit de methode ‘Kant en Klaar’ en/of ‘Kant en Klaar Plus’. Deze wordt verzorgd, nagekeken en aangevuld door de groepsleerkracht. Als een leerling behoefte heeft aan meer uitdaging dan kan het, na toetsing, in aanmerking komen voor een plaats in de talentengroep. De leerlingen die deelnemen aan de talentengroep werken ook met ‘Kant en Klaar’. Deze mappen worden door mij verzorgd, aangevuld en nagekeken. Het werken uit de methode ‘Kant en Klaar’ wordt ook wel Contractwerk genoemd.

De methode kant en Klaar:‘Kant en Klaar’ is een methode die de leerlingen zo efficiënt, gecontroleerd en zelfstandigmogelijk de leerstof volgens een eigen keuzecriteria (o.a. planning volgorde, duur, tempo, niveau…) laat verwerken, evalueren en remediëren. Voor elk leerjaar is er een uitgave en deze uitgave omvat vier thematisch geïntegreerde leerpakketten, minstens één voor elk trimester.Het thema is de rode draad dat door de verschillende leerdomeinen heen loopt. Er wordtzoveel mogelijk uitgegaan van realistische en functionele contexten, van voor kinderenaangepaste eigentijdse, betekenisvolle en maatschappelijk herkenbare situaties. De thema’ssluiten nauw aan bij de leef-, belevings- en ervaringswereld van het kind.De opdrachten:De opdrachten in het basiscontractwerk van ‘Kant en Klaar’ bestaan voornamelijk uit pen-en-papier-taken, dus schriftelijke taken zoals: schrijven, tekenen, kleuren, omcirkelen, meten en de antwoorden opzoeken in werkbladen, atlas en woordenboek…‘Kant en Klaar’ zorgt niet alleen voor een belangrijke afwisseling van gemakkelijke en moeilijkeopdrachten en lichte en zware taken. Het ziet er ook leuk met variatie in de vorm, met functionele, illustratieve tekeningen, uitdagende taken en instructieve pictogrammen…

Terug naar leerplein.....Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden