Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

Het Brein

College ‘Het Brein’We hebben twee digitale colleges gevolgd over de werking van ‘Het Brein’.In het eerste college wordt ons uitgelegd hoe onze hersenen zijn opgebouwd, wat er gebeurt als iemand in coma raakt en welke invloed stress op ons brein heeft. Ook krijgen we praktijkvoorbeelden te zien van mensen met een hersenaandoeningIn het tweede college wordt o.a. uitgelegd hoe ons geheugen werkt, wat “blindzien’ is en hoe iemand die geen gezichten kan herkennen deze aandoening ervaart en daarmee omgaat.We hebben deze colleges besproken. Jullie hebben daar een leuke bijdrage aan geleverd door jullie kennis (door ervaring) te delen, pittige vragen te stellen en door te filosoferen over bepaalde vraagstukken.Deze colleges sluiten aan bij de werkboekjes die jullie hebben gekregen.Opdracht:* Lees de tekst van het werkboek 'Hersenen' goed door.* De opdrachten vóór de woordenlijst mag je in je werkboek maken.* De opdrachten ná de woordenlijst maak je in je schrift.* Bij de opdracht ‘Kies drie van de zes opdrachten’ overleg je met mij welke opdrachten je wil gaan maken.De opdrachten zullen worden beoordeelt a.d.h.v. een evaluatieformulier.

Terug naar Digitale leeromgeving..

Succes, juf PaulienPauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden