Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

CV1

Werkervaring:September 2013 – heden: OBS De Poolster, Nieuw Roden.Betreft werkervaring d.m.v. stage en een aanvullend contract voor een half jaartot juli 2014. Daarna op basis van jaarcontracten. Inmiddels een vast contract.Taakomschrijving:• Zelfstandig begeleiden van talentvolle leerlingen in de plusklassen, groep 2 t/m 8. Hiervoor het lesprogramma schrijven, (voortgang) evaluaties invoeren in ParnasSys, de leerlingen evalueren met de betreffende groepsleerkracht en het voeren van oudergesprekken. • Het ondersteunen- en adviseren van collega’s m.b.t. talentvolle leerlingen.• Mede vormgeven aan het talentvolle leerlingenbeleid en het uitdragen van het talentvolle leerlingenbeleid waar nodig.• Het invullen van arrangementen vanuit het Speciaal Onderwijs, waaronder een leerlinge met het Syndroom van Down.• Rt-werkzaamheden in de begeleidingsgroepen op het gebied van rekenen en spelling.• Gesprekken voeren met ambulant begeleiders, instanties en ouders.• Deelnemen aan vergaderingen en andere vormen van overleg.• Toetsresultaten registreren in ParnasSys, handelingsplannen schrijven en bijwerken.• Het geven van lessen m.b.v. PowerPoint-presentaties in diverse groepen.Maart 2015 – Juli 2015: OBS De Hekakker, Norg.Betreft een contract van 4 maanden.Taakomschrijving:Het invullen van arrangementen vanuit het Speciaal Onderwijs, waaronder de begeleiding van een 12 jarige leerlinge met het syndroom van Down

Verder...Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden